Poštovani kupci, 

snižena cena solarnih vakuumskih kolektora i dalje traje.
Najpovoljnija cena u Srbiji.