“ELEKTROMONTER“ d.o.o.

Adresa: ul. Vuka Karadžića 7, 31210 Požega
📱 +381 66 227 262

☎ +381 31 811 333 (Tel/Fax)
e-mail: elektromonter.pozega@gmail.com

🏦 Tekući račun: 170 – 30033193000 – 94 UniCredit Bank
PIB:101002851
MB:17124102

Preuzmite potvrdu o PDV-u

Preuzmite Elektromonter-ov identifikacioni  dokument

Direktor:
Ljubomir Vučićević dipl. el. inž.
📱 +381 69 620 380

PITAJTE NAS:

Vaše ime (obavezno)

Vaša e-pošta (obavezno)

Kontakt telefon (obavezno)

Lokacija isporuke ili ugradnje (obavezno)

Vaša poruka

Naša Lokacija