Kontroler SR868C8

Kontroler poseduje 4 izlaza:

  • izlaz H1 za el.grejač,

  • izlaz P1 za pumpu za cirkulaciju termofluida

  • izlaz P2 za pumpu za recirkulaciju tople vode,

  • izlaz R1 za Baj-pas funkciju.

Kontroler je veoma važan deo solarnog sistema. On konstantno meri temperature u kolektoru i bojleru. Pomoću njega korisnik može funkcionisanje solarnog sistema prilagoditi svojim potrebama.

Kako funkcioniše i zašto je bitan?

Korisnik prvo zadaje „tempreaturu uključenja“ (npr. 10°C), zatim „temperaturu isključenja“ (npr. 5°C). Kada temperaturna razlika između vode u bojleru i kolektora dostigne vrednost 10°C pumpa se uključuje, fluid iz kolektora prolazi kroz izmenjivač u bojleru i zagreva vodu. Temperatura u kolektoru polako opada i kada temperaturna razlika između vode u bojleru i kolektora padne na 5°C kontroler će isključiti pumpu i cirkulacija je zaustavljena (Napomena: „temperatura isključenja“ treba da bude uvek oko polovine vrednosti „temperature uključenja“).
Ovim načinom je ostvareno da se cirkulacija fluida odvija samo kada postoji određena temperaturna razlika između bojlera i kolektora. Korišćenjem principa „temperaturne razlike“ postignuto je da se cirkulacija fluida odvija i na nižim temperaturama, a time se postiže maksimalno iskorišćenje solarnog zračenja tokom dana (posebno u proleće, jesen i tokom oblačnih dana).
Ukoliko je potrebno, kontrolerom se može uključivati elektročni grejač u bojleru, može se podesiti u kom periodu dana grejač treba da bude uključen, kao i na koju temperaturu treba da zagreje vodu u bojleru. Ako je pomoću kolektora voda u bojleru zagrejana na temperaturu višu od temperature kojom treba el.grejač da je zagreje, kontroler neće uključiti el.grejač.