Ovaj kolektor raspolaže sa izuzetnim apsorberskim sposobnostima koji mu omogućavaju da temperatura u praznom hodu premašuje 250°C stepeni. Dvostruko vakuum staklo obezbeđuje maksimalnu toplotnu izolaciju apsorbcione površine kolektora.

    Cene ovih kolektora, gledano po kvadratu neto površine, su nešto skuplje u odnosu na panelne kolektore. Međutim, vakuumski kolektori imaju veće korisno dejtvo od panelnih kolektora tako da za istu neto površinu, proizvode mnogo veću količinu toplote. Ukoliko se uporedi cena kolektora  sa kolicinom toplote koju kolektor daje, tada prednost ima vakuumski kolektor.

  Zbog svojih tehničkih karakteristika ovaj kolektor svoju prednost nad panelnim kolektorom najbolje pokazuje tokom prelaznih perioda (proleće i jesen). Upotrebom vakuumskih cevi smanjen je uticaj temperature spoljašnje sredine, tako da i u hladnijim prolećnim ili jesenjim danima, sa dovoljno sunčanih sati, kolektor prizvodi dovoljnu količinu toplote za potrebe korisnika.