Energija Sunca se može koristiti za dobijanje toplotne i električne energije. Za dobijanje toplotne energije koriste se dve vrste kolektora: panelni solarni kolektori i  vakuumski solarni kolektori. Panelni kolektori su jeftiniji, ali i manje efikasni, dok su vakuumski kolektori nešto skuplji, ali su zato u pogledu  stepena iskorišćenja i dužine korišćenja tokom godine neuporedivo bolji od panelnih kolektora. U Srbiji su se do pre nekoliko godina koristili samo panelni solarni kolektori, ali pojava vakuumskih solarnih kolektora na našem tržištu prouzrokavala je da se kupci postepeno okreću kupovini vakuumskih solarnih kolektora koji im za nešto više novca omogućavaju korišćenje solarnog sistema u periodu APRIL-OKTOBAR, dok su panelni kolektori efikasni samo u letnjim mesecima.

      Kolektori sa fotonaponskim ćelijama tj. fotonaponski kolektori su vrsta kolektora pomoću kojih se dobija električna energija. Na ovaj način dobijena električna energija, za neposredno korišćenje, je veoma skupa jer su visoke cene ugradnje ovih solarnih sistema  (2-4 €/W). Ugradnja ovih sistema na određenoj lokaciji ekonomski je opravdana ukoliko ne postoji drugi način za snabdevanjem te lokacije električnom energijom.