Split solarni sistem SN200

Komponente ovog solarnog sistema su:
-Solarni bojler „EM200“ 1kom
-Solarni vakuumski kolektor „WCD20“ 1kom
-Kontroler SR868C8 1kom
-Pripremna grupa MONO 3/4″ sa cirk.pumpom DAB 1″ 1kom
-Dilataciona posuda 19 lit. 1kom
-Solarno Ozračno lonče CAFELLI 1kom

Split solarni sistem „SN200“ namenjen je za domaćinstva. Optimalan broj članova domaćinstva, čije potrebe za toplom vodom tokom cele godine ovaj sistem može zadovoljiti se kreće od 3 do 4 člana.

Cena solarnog sistema SN200 po sistemu „ključ u ruke“ kreće se od 1.900-2.200€, cena zavisi od lokacije montaže, kao i dužine toplovoda i utrošenog materijala i dodatnih zahteva kupaca. Istaknuta cena solarnog sistema SN200 od 1.725€ na našem sajtu je cena za osnovne komponenete, nije uračunat trošak materijala za toplovod, termofluid, isporuku i rad.

Split solarni sistem SN300

Komponente ovog solarnog sistema su:
-Solarni bojler „EM300“ 1kom
-Solarni vakuumski kolektor „WCD20“ 2kom
-Kontroler SR868C8 1kom
-Pripremna grupa MONO 3/4″ sa cirk.pumpom DAB 1″ 1kom
-Dilataciona posuda 19 lit. 1kom
-Solarno Ozračno lonče CAFELLI 1kom

Split solarni sistem „SN300“ namenjen je za domaćinstva. Optimalan broj članova domaćinstva, čije potrebe za toplom vodom tokom cele godine ovaj sistem može zadovoljiti se kreće od 5 do 7 člana.

      Cena solarnog sistema SN300 po sistemu „ključ u ruke“ kreće se od 2.590-2.790€, cena zavisi od lokacije montaže, kao i dužine toplovoda i utrošenog materijala i dodatnih zahteva kupaca. Istaknuta cena solarnog sistema SN300 od 2.255€ na našem sajtu je cena za osnovne komponenete, ostali trošak je materijala za cevovod, termofluid, isporuka i rad.

Princip rada:

Solarni split sistemi su pogodni za kuće, bazene i sve druge autonomne objekte koji imaju potrebe za toplom vodom. Koriste se tokom čitave godine (bez obzira na spoljnu temperaturu).

NAPOMENA: U cenu nije uračunat cevovod toplovoda, sanitarni cevovod, izolacija cevovoda, materijal za ugradnju  i rad.