Split solarni sistem SN200

Komponente ovog solarnog sistema su:
-Solarni bojler „EM200“      700€ 1kom
-Solarni vakuumski kolektor „WCD20“   530€ 1kom
-Kontroler SR81    175€ 1kom
-Pripremna grupa MONO 3/4″ sa cirk.pumpom DAB 1″   260€ 1kom
-Dilataciona posuda 19 lit.      35€ 1kom
-Solarno Ozračno lonče CAFELLI       25€ 1kom
CENA 1.725€  (PDV je uračunat)

Split solarni sistem „SN200“ namenjen je za domaćinstva. Optimalan broj članova domaćinstva, čije potrebe za toplom vodom tokom cele godine ovaj sistem može zadovoljiti se kreće od 3 do 4 člana.

Cena solarnog sistema SN200 po sistemu „ključ u ruke“ kreće se od 2.000-2.200€, cena zavisi od lokacije montaže, kao i dužine toplovoda i utrošenog materijala i dodatnih zahteva kupaca. Istaknuta cena solarnog sistema SN200 od 1.725€ na našem sajtu je cena za osnovne komponenete, nije uračunat trošak materijala za toplovod, termofluid, isporuku i rad.

Split solarni sistem SN300

Komponente ovog solarnog sistema su:
-Solarni bojler „EM300“     700€ 1kom
-Solarni vakuumski kolektor   2 x „WCD20“     1.060€ 2kom
-Kontroler SR81     175€ 1kom
-Pripremna grupa MONO 3/4″ sa cirk.pumpom DAB 1″     260€ 1kom
-Dilataciona posuda 19 lit.    35€ 1kom
-Solarno Ozračno lonče CAFELLI     25€ 1kom
CENA 2.255€  (PDV je uračunat)

Split solarni sistem „SN300“ namenjen je za domaćinstva. Optimalan broj članova domaćinstva, čije potrebe za toplom vodom tokom cele godine ovaj sistem može zadovoljiti se kreće od 5 do 7 člana.

      Cena solarnog sistema SN300 po sistemu „ključ u ruke“ kreće se od 2.590-2.790€, cena zavisi od lokacije montaže, kao i dužine toplovoda i utrošenog materijala i dodatnih zahteva kupaca. Istaknuta cena solarnog sistema SN300 od 2.255€ na našem sajtu je cena za osnovne komponenete, ostali trošak je materijala za cevovod, termofluid, isporuka i rad.

Princip rada:

Solarni split sistemi su pogodni za kuće, bazene i sve druge autonomne objekte koji imaju potrebe za toplom vodom. Koriste se tokom čitave godine (bez obzira na spoljnu temperaturu).

NAPOMENA: U cenu nije uračunat cevovod toplovoda, sanitarni cevovod, izolacija cevovoda, materijal za ugradnju  i rad.