Pogledajte šta sve čini jedan solarni sistem za domaćinstvo.

Solarni Kolektor – može biti sa 10, 20 ili 30 vakuum cevi. Postavlja se na krov, na zid stambenog objekta ili neko drugo mesto koje diktiraju uslovi ugradnje. Okreće se ka JUGU pod nagibom od 40-45o.

Bojler – predstavlja akumulaciju sanitarne vode, zapremine 200litara. U zavisnosti od potreba za toplom vodom i članova domaćinstva određuje se veličina bojlera (200lit, 300lit, 400lit ili više litara). Bojler ima 2 izmenjivača i električni grejač.

Kontroler za solarni sistem – automatika koja reguliše rad solarnog sistema prema potrebama korisnika, vrši zaštitu solarnog sistema od pregrevanja.

Pumpna grupa – obezbeđuje cirkulaciju termofluida u solarnom sistemu, karakteristike pumpe se određuju na osnovu potrebnog protoka i visinske razlike između kolektora i bojlera. Poseduje merač protoka, sigurnosni ventil i odgovarajuće priključke za punjenje solarnog sistema termofluidom.

Toplovod i cevna izolacija –  toplovod između solarnog kolektora i bojlera se radi od bakarnih cevi, dimenzija 22/0,9mm, varenjem tvrdim lemom. Toplovod se izoluje Armaflex cevnom izolacijom 22/19mm.

Sanitarni priključak – materijal za povezivanje bojlera na vodovodnu instalaciju.

Rad na ugradnji – predstavlja sve radove prilikom ugradnje solarnog sistema, a to su: radovi na montaži solarnih kolekotra na lokaciju ugradnje, izrada toplovoda, postavljanje cevne izolacije na toplovod, povezivanje bojlera na vodovodnu instalaciju, povezivanje  i podešavanje automatike, punjenje toplovoda sa termofluidom, puštanje u probni rad, puštanje u rad solarnog sistema.

NAPOMENA:
– Bojler 200litara + Solarni Kolektor sa 20 vakuum cevi, snabdeva toplom vodom domaćinstvo od 4 člana.
– Bojler 300litara + 2 x Solarni Kolektor sa 20 vakuum cevi, snabdeva toplom vodom domaćinstvo od 7 članova.